08
Aug

0
1nonfree

Provocarile cetatenilor straini pentru sistemul de educatie si pentru piata muncii din Romania

Romania trebuie sa faca fata unor provocari diferite venite dinspre solicitantii de permise de sedere

 • Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si, implicit, dobandirea de catre cetatenii romani a dreptului la libera circulatie si rezidenta au provocat o migratie a fortei de munca autohtone calificata sau necalificata catre pietele altor state membre, fapt ce a condus la aparitia unor deficite in unele domenii de activitate.
 • Deschiderea, mai mult ca oricand, a pietei fortei de munca in 2008 pentru lucratori cu un nivel scazut si mediu de calificare, precum si prelungirea crizei economice mondiale instaurate la inceputul anului 2009 creeaza posibilitatea ca multi dintre strainii admisi pe teritoriul Romaniei pentru studii sa nu isi gaseasca sau sa-si piarda locurile de munca, context in care incearca sa paraseasca teritoriul national catre alte piete de forta de munca.
 • In contextul unei Uniuni Europene care imbatraneste, Romania se confrunta cu acest fenomen la fel ca si majoritatea statelor membre, imigratia putand reprezenta o parte dintr –un pachet de masuri care pot imbunatati aceasta situatie.
 • In ultimii ani, desi Romania si-a pastrat, in mare masura, caracterul de stat de tranzit, aceasta a inceput sa devina tot mai mult un stat de destinatie pentru strainii aflati in cautarea unui loc de munca in UE.
 • Obtinerea unui loc de munca in UE e mai facila pentru persoanele care au absolvit sau care urmeaza studii intr-un stat membru.
 • Recunoasterea studiilor la nivelul UE determina un numar important de cetateni extracomunitari sa prefere perfectionarea educationala in Romania, unde taxele de scolarizare sunt mult mai mici decat in alte state membre.
 • La sfarsitul anului 2009, pe teritoriul Romaniei se aflau 59.062 de straini din state terte cu sedere legala, cu 4% mai multi decat la sfarsitul anului 2008 si cu 76,2% mai multi decat in 2005.
 • Din totalul de 59.062 de straini inregistrati cu sedere legala la sfarsitul anului 2009, 49.406 aveau un drept de sedere temporara (84%) si 9.656 (16%) un drept de sedere permanenta.
 • La nivelul municipiului Bucuresti, in prezent, sunt inregistrati 2571 cetateni straini aflati la studii. Principalele tari de origine ale strainilor aflati la studii sunt: Moldova, Turcia, Israel, si Tunisia.

 

Cresterea gradului de participare a strainilor cu sedere legala in Romania la activitatile specifice de facilitare a integrarii lor in societatea romaneasca

 • Principalul grup-tinta al politicii de integrare este reprezentat de strainii nou-veniti in Romania, care necesita cunostinte de limba romana si orientare in societate;
 • Participarea strainilor la cursurile de limba romana, sesiuni de orientare culturala si consiliere, reunite in programe de integrare, are rolul de a le facilita acestora si obtinerea dreptului de sedere permanenta si, ulterior, a cetateniei romane, prin oferirea cunostintelor necesare dovedirii unui nivel corespunzator de integrare in societatea romaneasca;
 • Integrarea efectiva se realizeaza la nivelul comunitatilor locale, autoritatile locale au un rol deosebit si datoria de a furniza servicii sociale in domenii ca accesul la locuinte, educatie, asistent a sociala si medicala. Organizatiile nonguvernamentale pot furniza servicii complementare celor asigurate de autorita tile centrale si locale in vederea facilitarii integrarii.

Directii de actiune in Strategia Nationala privind imigratia pentru perioada 2011-2014

 • Continuarea derularii activitatilor de integrare pentru strainii cu sedere legala in Romania prin asigurarea resurselor necesare de la buget si atragerea de resurse complementare prin parteneriate cu ONG-uri, organizatii internationale si prin resursele alocate in cadrul Programului Solidaritatea Fluxurilor Migratorii -Fondul European pentru Integrare;
 • Informarea strainilor privind oportunita tile de integrare, prin realizarea si distribuirea de materiale de informare;
 • Imbunatatirea calitatii serviciilor privind facilitarea integrarii prin crearea de birouri de informare si consiliere in orasele cu un numar ridicat de straini.

Aderarea la Uniunea Europeana a determinat in ultimii ani modificari substantiale ale normelor de drept care reglementeaza regimul strainilor in Romania, al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, precum si ale normelor de drept care reglementeaza azilul in Romania, in vederea asigurarii conformitatii cu legislatia europeana in domeniu si cu alte instrumente juridice cu caracter international la care statul roman este parte.

Prin modificarile si completarile legislatiei nationale incidente domeniilor sus-mentionate, se urmareste permanent eliminarea unor disfunctionalitati aparute in implementarea cadrului legislativ in domeniul strainilor.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu completarile ulterioare, si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 134/2008, transpun urmatoarele directive:

 • Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003privind dreptul la reintregirea familiei, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L251 din 3 octombrie 2003;
 • Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisantilor tarilor terte care sunt rezidenti pe termen lung, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L16 din 23 ianuarie 2004;
 • Directiva 2003/110/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind asistenta la tranzit in cadrul masurilor de indepartare pe cale aeriana, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L321 din 6 decembrie 2003;
 • Directiva 2004/114/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 privind conditiile de admisie a resortisantilor tarilor terte pentru studii, schimb de elevi, formare profesionala neremunerata sau servicii de voluntariat, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L375 din 23 decembrie 2004;
 • Directiva 2005/71/CE a Consiliului din 12 octombrie 2005 privind o procedura speciala de admisie a resortisantilor tarilor terte in scopul desfasurarii unei activitati de cercetare stiintifica, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L289 din 3 noiembrie 2005;
 • Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele si procedurile comune aplicabile in statele membre pentru returnarea resortisantilor tarilor terte aflati in situatie de sedere ilegala, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L348 din 24 decembrie 2008;
 • Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele si procedurile comune aplicabile in statele membre pentru returnarea resortisantilor tarilor terte aflati in situatie de sedere ilegala, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L348 din 24 decembrie 2008;
 • Directiva 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind conditiile de intrare si de sedere a resortisantilor din tarile terte pentru ocuparea unor locuri de munca inalt calificate, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Eu ropene nr. L155 din 18 iunie 2009;
 • Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind permisul de sedere eliberat resortisantilor tarilor terte care sunt victime ale traficului de persoane sau care au facut obiectul unei facilitari a imigratiei ilegale si care coopereaz a cu autoritatile competente, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L261 din 6 august 2004.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu completarile ulterioare, si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2007asigura aplicarea Regulamentului (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L243 din 15 septembrie 2009.

Legea nr. 122/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, transpune urmatoarele directive:

 • Directiva 2001/55/CE a Consiliului din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protectiei temporare, in cazul unui aflux masiv de persoane stramutate, si masurile d e promovare a unui echilibru intre eforturile statelor membre pentru primirea acestor persoane si suportarea consecintelor acestei primiri, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L212 din 7 august 2001;
 • Directiva 2003/9/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de stabilire a standardelor minime pentru primirea solicitantilor de azil in statele membre, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L31 din 6 februarie 2003;
 • Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind standardele minime referitoare la conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca resortisan tii tarilor terte sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de protectie internati onala si referitoare la continutul protectiei acordate, publicat a in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L304 din 30 septembrie 2004;
 • Directiva 2005/85/CE a Consiliului din 1 decembrie 2005 privind standardele minime cu privire la procedurile din statele membre de acordare si retragere a statutului de refugiat, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L326 din 13 decembrie 2005.

 

No Comments

Reply