FABFederatia Asociatiilor de Basarabeni din Romania

Federatia Asociatiilor de Basarabeni din Romania (FAB Romania) este formata din 14 asociatii detineri basarabeni din diferite centre universitare, aflatila studii in Romania. Scopul federatiei este de areprezenta interesele comune ale studentilor si elevilorde etnie romana din Republica Moldova aflati la studiiin Romania, cu stimularea participarii acestora la actuleducational si la viata sociala, economica si culturala.

Implicarea in proiect

 • Asigurarea managementului proiectului;
 • Elaborarea de materiale de informare pentru promovarea proiectului;
 • Organizarea conferintei de lansare si de inchidere a proiectului;
 • Dezvoltarea si administarea platformei online privind consilierea si orientarea profesionala a membrilor grupului tinta;
 • Realizarea ghidului de orientare si integrare culturala in vederea angajarii studentilor si masteranzilor proveniti din alte culturi;
 • Incheierea parteneriatelor cu organizatiile publice/private in cadrul carora se vor derula stagiile de practica;
 • Organizarea si derularea stagiilor de practica.

UGIRUniunea Generala a Industriasilor din Romania

Uniunea Generala a Industriasilor din Romania (U.G.I.R) este o confederatie patronala nationala ce a fost infiintata cu scopul promovarii intereselor intreprinderilor si angajatorilor din Romania, urmarind crearea si mentinerea unui mediu concurential care sa favorizeze cresterea economica durabila si sa permita dezvoltarea multilaterala a oamenilor si a intreprinderilor.

Implicarea in proiect

 • Elaborarea materialelor de informare si promovare a proiectului;
 • Organizarea celor 2 conferinte din cadrul proiectului;
 • Realizarea ghidului de orientare si integrare culturala in vederea angajarii pentru studentii si masteranzii din regiunea Bucuresti-Ilfov proveniti din medii diverse;
 • Identificarea si selectarea institutiilor in cadrul carora se vor derula stagiile de pregatire practica;
 • Organizarea si derularea stagiilor de practica.

Loop Operations - verticalLoop Operations

Loop Operations este o companie de consultanta integrata in domeniul fondurilor europene, dezvoltand pana in prezent proiecte in valoare de peste 25 de milioane de euro. Prin intermediul celor 4 componente ale sale РFinance, Management, Skills si Communication РLoop Operations ofera consultanta in arii conexe, ghidand pas cu pas transformarea ideilor clientilor nostri in proiecte sustenabile, de la atragerea finantarii pentru implementare si pana la consultanta pentru management, formarea echipelor si promovare.

Implicarea in proiect

 • Elaborarea materialelor de informare si promovare a proiectului si organizarea conferintei de lansare si de inchidere a proiectului;
 • Orientarea si consilierea studentilor in vederea facilitarii tranzitiei de la educatie la viata activa;
 • Incheierea parteneriatelor cu organizatiilor in cadrul carora vor fi organizate stagiile de practica;
 • Derularea stagiilor de practica ale studentilor;
 • Organizarea unor workshop-uri in scopul schimbului de experienta si schimbului de bune practici.

CRCACentrul de Resurse pentru Cetatenie Activa

Centrul de Resurse pentru Cetatenie Activa (CRCA) este o asociatie nonprofit, a carei misiune este de a promova cetatenia activa prin sprijinirea implicarii, civismului si responsabilitatii. Scopul CRCA este promovarea si dezvoltarea cetateniei active, stimularea implicarii active a tuturor entitatilor (cetateni si organizatii), prin crearea de instrumente si programe care sa sprijine dezvoltarea sociala si economica durabila, inteligenta si incluziva a Romaniei.

Implicarea in proiect

 • Asigurarea informarii si publicitatii proiectului;
 • Dezvoltarea metodologiei de orientare si consiliere in cariera;
 • Dezvoltarea si administrarea platformei online privind consilierea si orientarea profesionala a studentilor proveniti din alte culturi;
 • Derularea activitatii de orientare profesionala si consiliere in cariera a studentilor;
 • Realizarea ghidului de orientare si integrare culturala in vederea angajarii pentru studentii cetateni romani proveniti din alte culturi;
 • Derularea stagiilor de practica ale studentilor;
 • Organizarea workshop-urilor in scopul schimbului de experienta si schimbului de bune practici.