Proiectul urmareste crearea unor instrumente si proceduri de lucru menite sa raspunda dificultatilor cu care se confrunta studentii si masteranzii proveniti din medii culturale in momentul in care doresc sa isi aleaga un traseu profesional. 

  • 1 platforma online pentru orientarea si consilierea in carierea a studentilor;
  • 500 de studenti care au beneficiat de orientarea profesionala si consilierea in cariera ;
  • 30 conventiide parteneriat pentru practica stundetilor; 
  • 250 studenti in stagii de practica;
  • 25 premii acordate pentru cei mai buni studenti din practica;
  • 8 workshopuri  de schimb de experienta si feedback cu privire la stagii;  
  • 1 ghid de orientare si integrare culturala in vederea angajarii pentru studenti proveniti din alte culturi.