Proiectul propune o abordare a conceptului de integrare pe piata muncii, nerezumandu-se doar la implementarea clasicei metodologii de consiliere profesionala-organizare stagii de practica si neurmarind doar bifarea unor indicatori.

Astfel, pentru a contribui la dezvoltarea aptitudinilor de munca pentru studentii si masteranzii din regiunea Bucuresti-Ilfov, initiatorii proiectului propun urmatoarele activitati

  • Dezvoltarea unei platforme online pentru orientare si consiliere in cariera;
  • Selectarea studentilor pentru orientarea si consilierea in cariera;
  • Orientarea si consilierea in cariera studentilor;
  • Identificarea si selectarea institutiilor in care se vor desfasura stagiile;
  • Derularea programului de pregatire tutori;
  • Selectarea studentilor si distribuirea la parteneri de practica;
  • Derularea stagiilor de practica;
  • Evaluarea studentilor si acordarea de premii pentru cei cu rezultate deosebite;
  • Organizarea workshop-urilor de schimb de experienta;
  • Realizarea si distribuirea ghidului de orientare si integrare culturala in vederea angajarii pentru studentii cetateni romani proveniti din alte culturi.